Search

ПОСЛОВИ ПРОГРАМЕРА И ИНФОРМАТИЧАРА АУТОМАТСКЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА И ПОСЛОВИ ПРЕВОЂЕЊА СА СРПСКОГ НА РУМУНСКИ ЈЕЗИК И СА РУМУНСКОГ НА СРПСКИ ЈЕЗИК

Ђинета Балош, Послови програмера и информатичара аутоматске обраде података и послови превођења са српског на румунски језик и са румунског на српски језик

Канцеларија 2 – приземље

Контакт: 023/ 821 540
                023/ 821 050 локал 124.

e-mail: zitiste.info@gmail.com

 

ОПИС ПОСЛОВА:

Одржавање постојећих и увођење нових информационих система; обука радника у области комуникације, одржавање и управљање мрежама; врши дизајнирање базе података; организација целокупног тока аутоматске обраде података, одређене апликације; води програмску и организациону документацију; даје упутства за шифрирање улазних података; врши тестирање изграђених програма; израђује одговарајуће програме; води анализу информационих система; води рачуна о безбедности података и предузима корака како би се ит подаци штитили; води рачуна о потребама органа за набавком неопходних средстава за рад – опрема, системи и остало,врши послове превођења са румунског на српски језик и са српског на румунски језик за потребе рада општинске управе; обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе. 

Документа

Scroll to Top