Search

Послови ажурирања јединственог и посебног бирачког списка и послови информација од јавног значаја

Данијела Шупут 

Канцеларија 27

Контакт: 023 821 050 

е-mail: bspisak.zitiste@gmail.com

 

ОПИС ПОСЛОВА:

Води бирачки списак за сва насељена места у општини Житиште; доставља решења о упису, променама и брисању из бирачког списка надлежним органима и странкама у поступку; ажурира бирачки списак дневно, чува податке у документацији и на рачунару и прати прописе и нова програмска  решења у вези вођења бирачких спискова путем рачунара, вођење регистра становника и бирачког списка; стручне и административне послове за спровођење избора и организацију референдума; води и ажурира информатор о раду Општине; сачињава годишњи извештај о спровођењу закона о доступности информација о јавног значаја; обрађује предмете из области информација од јавног значаја и заштите података о личности; као и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника оштинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе.  

Документа

Scroll to Top