Search

ВИРТУЕЛНИ МАТИЧАР

ВИРТУЕЛНИ МАТИЧАР вам омогућава да, путем интернета, наручите изводе и уверења из матичних књига која се воде на територији општине Житиште. Документа ћете добити на кућну адресу као вредносно писмо и том приликом ћете платити таксу и поштарину. Испорука тражене документације је вредносним писмом (2 до 3 дана, не рачунају се субота, недеља, државни и верски празници). Тражене документе шаљемо искључиво на подручју Републике Србије. Уколико наручујете више докумената, напомињемо да се једном вредносном пошиљком доставља само један докуменат. 

 

ИЗВОДИ ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Откупна вредност пошиљке за:

–      домаћи образац укупно износи 680,00 динара 
(430,00 Републичка административна такса + 110,00 Накнада за услуге које врши Општинска управа + 140,00 трошкови слања документа (поштарина)), 

–     за интернационални образац 1080,00 динара 
(720,00 Републичка административна такса + 220,00 Накнада за услуге које врши Општинска управа + 140,00 трошкови слања документа (поштарина)). 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ – на домаћем обрасцу

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ – на интенационалном обрасцу

 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ– на домаћем обрасцу

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ– на интенационалном обрасцу

 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ УМРЛИХ– на домаћем обрасцу

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ УМРЛИХ– на интенационалном обрасцу

 

УВЕРЕЊА О ДРЖАВЉАНСТВУ 

Откупна вредност пошиљке укупно износи:

1020,00 динара  (770,00 Републичка административна такса + 110,00 Накнада за услуге које врши Општинска управа + 140,00 трошкови слања документа (поштарина)).

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ДРЖАВЉАНСТВУ 

Buy Sneakers | Womens Shoes Footwear & Shoes Online

Документа

Scroll to Top