Search

2024. ГОДИНА

{jcomments off}

  • Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Житиште за 2023. годину (можете преузети ОВДЕ)
  • Одлука о приступању изменама и допунама Статута општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
  • Одлука о покретању поступка за прибављање непокретности катастарскe парцелe број  3255, уписанe у ЛН бр. 3122, К.О. Српски Итебеј, у јавну својину општине Житиште, непосредном погодбом без накнаде (можете преузети ОВДЕ)
  • Решење о прибављању непокретности у јавну својину општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
  • Решење о престанку дужности директорке Центра за социјални рад Житиште и Решење о именовању в.д. директорке Центра за социјални рад Житиште (можете преузети ОВДЕ)
  • Решење о давању сагласности на Годишње програме рада и Финансијске планове за 2024.годину Центра за социјални рад Житиште, ЈКСП „Екос“ Житиште, Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште, Туристичке организације општине Житиште и месних заједница општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
  • Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција ЈКСП „Екос“ Житиште за 2024. годину (можете преузети ОВДЕ)
  • Закључак о прихватању Извештаја о раду Локалног обмудсмана општине Житиште за 2023. годину (можете преузети ОВДЕ)
  • Одлука о усвајању и доношењу Локалног акционог плана за управљање миграцијама општине Житиште за период од 2023 до 2027. године (можете преузети ОВДЕ)

Локални акциони план за управљање миграцијама општине Житиште за период од 2023 до 2027. године можете погледати у СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ БРОЈ 3 ИЗ 2024. ГОДИНЕ кликом на банер СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ или у десном менију ДОКУМЕНТА, планови и стратегије општине Житиште(link je OVDE)

Одлуке о буџету општине Житиште можете преузети кликом на банер БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

 {jcomments off}

Документа

Scroll to Top