Search

ЈАВНИ КОНКУРСИ И ПОЗИВИ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ СЕ ЗАПОШЉАВАЈУ ПОД ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА

     Јавни конкурс (pdf)
      Захтев (pdf)

    

JАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ КОРИСНИКА НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

     Јавни позив (pdf)
     
Захтев (pdf)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИЈУ ЗАРАДЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ БЕЗ РАДНОГ ИСКУСТВА

     Јавни конкурс (pdf)
 
    Захтев (pdf)
 
   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА

    Јавни позив (pdf)
 
   Захтев (pdf)
 
   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНE ПРАКСE У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА

   Јавни позив (pdf)
 
  Захтев (pdf)
 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА

   Јавни позив (pdf)
 
  Захтев (pdf)
 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА

   Јавни позив (pdf)
   Захтев (pdf)
 
  Стандарди програма обука у организацији НСЗ (pdf)

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

   Јавни позив (pdf)
 
  Захтев (pdf)
 
  Списак делатности које се не субвенционишу (pdf)

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМA РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

   Јавни позив (pdf)
 
  Захтев (pdf)
 
  Списак делатности које се не субвенционишу (pdf)

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА

   Јавни позив (pdf)
 
  Захтев (pdf)
 
  Делатности које се не субвенционишу (pdf)
 
  Табела са приказом развијености општина (pdf)

 

 

Документа

Scroll to Top