Search

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА – ДРЖАЊЕ  ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА – ПСИ И МАЧКЕ  (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА – ДРЖАЊЕ  ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА – КОПИТАРИ И ПАПКАРИ  (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА – ДРЖАЊЕ  ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА – ПЕРНАТЕ ЖИВОТИЊЕ, КУНИЋИ, ГОЛУБОВИ, ПЧЕЛЕ  (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА – МАЊИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ  (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА – РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ И ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА  (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА – САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА  (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА – УРЕЂEЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА И ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА – СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА  (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА – БАШТА УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА (преузмите ОВДЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА – ТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА – ИСПОРУКЕ  И  ОДВОЂЕЊА  ВОДА – СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА – ИСПОРУКЕ  И  ОДВОЂЕЊА  ВОДА – ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА  ЛИСТА – УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И САХРАЊИВАЊЕ (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА  ЛИСТА – ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПИЈАЦА (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА  ЛИСТА – ОБАВЕЗЕ УПРАВЉАЧА ПИЈАЦА (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА  ЛИСТА – ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА  ЛИСТА – КОМУНАЛНИ РЕД УРЕЂЕНОСТ ПОВРШИНА (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА  ЛИСТА – УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА (преузмите ОВДЕ)

Документа

Scroll to Top