Search

ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БРОЈ 104, ДЕОНИЦА: ВОЈВОДА СТЕПА – СРПСКИ ИТЕБЕЈ ОД KM 80+134 ДО KM 90+527

 

Општина Житиште објављује Рани јавни увид у ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БРОЈ 104, ДЕОНИЦА: ВОЈВОДА СТЕПА – СРПСКИ ИТЕБЕЈ ОД KM 80+134 ДО KM 90+527. Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да у току трајања раног јавног увида доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за привреду, урбанизам, путну привреду, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Житиште, најкасније до 11.06.2023. године.

 

Елаборат можете преузети ОВДЕ.

План детаљне регулације државног пута IIа реда број 104, деоница: Војвода Степа – Српски Итебеј од km 80+134 до km 90+527 – КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА можете преузети ОВДЕ.

План детаљне регулације државног пута IIа реда број 104, деоница: Војвода Степа – Српски Итебеј од km 80+134 до km 90+527 – ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА можете преузети ОВДЕ.

План детаљне регулације државног пута IIа реда број 104, деоница: Војвода Степа – Српски Итебеј од km 80+134 до km 90+527 – ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА можете преузети ОВДЕ.

 

 

Документа

Scroll to Top