Search

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДЕПОНИЈА – УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, III-04-404-1-5-2016

11.03.2016

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

04.03.2016

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА:

 

25.02.2016

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ:

Нa основу члана 63. став3. закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Општина Житиште, Цара Душана бр.15, 23210 Житиште објављује ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке за јавну набавку добара–Услуге одржавања депонија – управљање отпадом

 

29.01.2016

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за јавну набавку услуга „Услуге одржавања депонија – управљање отпадом

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top