Search

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ НА УКРШТАЈУ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА 104 (КМ 97+160) И ДРЖАВНОГ ПУТА IIА 118 (КМ 18+387) У КО СРПСКИ ИТЕБЕЈ, ОПШТИНА ЖИТИШТЕ

 

 

Општина Житиште објављује Рани јавни увид у ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ НА УКРШТАЈУ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА 104 (КМ 97+160) И ДРЖАВНОГ ПУТА IIА 118 (КМ 18+387) У КО СРПСКИ ИТЕБЕЈ, ОПШТИНА ЖИТИШТЕ. Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да у току трајања раног јавног увида доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за привреду, урбанизам, путну привреду, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Житиште, најкасније до 11.06.2023. године.

Елаборат можете преузети ОВДЕ.

Површине јавне намене са планом нивелације и саобраћаја можете преузети ОВДЕ.

Постојећу намена површина можете преузети ОВДЕ.

Планирану намену површина можете преузети ОВДЕ.

Шири приказ локације можете преузети ОВДЕ.

 

 

 

Документа

Scroll to Top