Search

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 172 КО БАНАТСКО ВИШЊИЋЕВО ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ПРЕТОВАР ЖИТАРИЦА

Елаборат можете видети ОВДЕ Катастарско топографски план са обухватом и објектима можете видети ОВДЕ Шематски приказ насеља Банатско Вишњићево можете видети ОВДЕ Регулационо и нивелационо решењелокације можете видети ОВДЕ Композиционо, партерно и пејзажно

Opširnije»

Документа

Scroll to Top