Search

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 172 КО БАНАТСКО ВИШЊИЋЕВО ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ПРЕТОВАР ЖИТАРИЦА

Елаборат можете видети ОВДЕ

Катастарско топографски план са обухватом и објектима можете видети ОВДЕ

Шематски приказ насеља Банатско Вишњићево можете видети ОВДЕ

Регулационо и нивелационо решењелокације можете видети ОВДЕ

Композиционо, партерно и пејзажно решење можете видети ОВДЕ

Прикључци на саобраћајну и комуналну инфраструктуру можете видети ОВДЕ

Идејна архитектонска решења објеката можете видети ОВДЕ

Документа

Scroll to Top