Search

ЈАВНИ УВИД НАЦРТA ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА ПЕРИОД 2022-2030. ГОДИНЕ

 

 

 

Ставља се на јавни увид израђен Нацрт Плана развоја општине Житиште за период 2022-2030. годинеутврђен од стране Координационог тима за израду Плана развоја општине Житиште.

 

  • Закључак о упућивању на јавни увид Нацрта Планa развоја општине Житиште за период 2022-2030. године можете преузети ОВДЕ
  • Нацрт Планa развоја општине Житиште за период 2022-2030. године можете преузети ОВДЕ

 

На званичној интернет страници Општине Житиште http://www.zitiste.rs/ може се извршити увид у Нацрт. Сви предлози и сугестије достављају се путем званичног мејла Општине Житиште opstina.zitiste@gmail.com са назнаком: „УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА ПЕРИОД 2022-2030. ГОДИНЕ“

Рок за подношење је 23.03.2022. године.

Документа

Scroll to Top