Search

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ – 2022. ГОДИНА

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ – Одлуку о буџету од 20.12.2021. године можете преузети ОВДЕ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ – 20.06.2022. – Одлуку можете преузети ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ – Извештај можете преузети ОВДЕ

ЗАКЉУЧАК О УСВАJАЊУ  ИЗВЕШТАЈA О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ — Закључак можете преузети ОВДЕ

ЗАКЉУЧАК О УСВАJАЊУ  ИЗВЕШТАЈA О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. 2022. ДО 30. 6. 2022. ГОДИНЕ – Закључак можете преузети ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2022. ГОДИНЕ – Извештај можете преузети ОВДЕ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ – 15.09.2022. –  Одлуку можете преузети ОВДЕ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ – 14.11.2022. – Одлуку можете преузети ОВДЕ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ – 25.11.2022. – Одлуку можете преузети ОВДЕ

ЗАКЉУЧАК О УСВАJАЊУ  ИЗВЕШТАЈA О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. 2022. ДО 30. 9. 2022. ГОДИНЕ – Закључак можете преузети ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ – Извештај можете преузети ОВДЕ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ – 21.12.2022. – Одлуку можете преузети ОВДЕ

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ – Одлуку можете преузети ОВДЕ

Документа

Scroll to Top