Search

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН ОТПАДА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА 1280/1, 1280/2, 1280/3, 1280/4, 1280/5 КО БАНАТСКИ ДВОР

 

Јавна презентација траје од 12.1.2024 до 19.1.2024. године.

Позивају се све заинтересоване стране да своје примедбе и сугестије доставе надлежном Одељењу за привреду, урбанизам, путну привреду, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине у писаној форми преко писарнице до 19.1.2024. године.

Презентацију можете погледати ОВДЕ

Документа

Scroll to Top