Search

ЈАВНИ ПОЗИВИ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКЕ

 

Обука на захтев послодавца

 

 

Програм приправника са средњим образовањем

 

Програм приправника са високим образовањем

 

Програм стицања практичних знања

 

Стручна пракса

 

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

 

Јавни радови

 

Мере подршке

 

Особе са инвалидитетом без радног искуства

 

ПРОГРАМ ЗАПОШЉАВАЊА

Јавни радови

 

Самозапошљавање

 

Самозапошљавање – Роми

 

Теже запошљиви

Документа

Scroll to Top