Search

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ЛОКАЛНOГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЈЕДНАКОСТ ЖЕНА И МУШКАРАЦА ЗА ПЕРИОД 2022–2024. ГОДИНЕ

 

На основу члана 32.   Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018 ) и члана 13 . Закона о родној равноправности (Сл гласник број 52/21) као и члана 42.  Статута Општине Житиште пречишћени текст(Службени лист Општине Житиште, број 10/2019),  Скупштина општине Житиштена седици  дана  20.  ДЕЦЕМБРА 2021. донела је  Одлуку о приступњу изради ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА  ЈЕДНАКОСТ ЖЕНА И МУШКАРАЦА ЗА ПЕРИОД ОД 2022-2024.  

            Радна тело за израду  плана   позива представнике стручне јавности и сва друга заинтересована физичка и правна  лица, да се упознају са текстом   НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА  ЗА ЈЕДНАКОСТ ЖЕНА И МУШКАРАЦА  ЗА ПЕРИОД ОД 2022-2024.  и  да дају своје предлоге, примедбе и сугестије.

Јавна расправа о НАЦРТУ  ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА   ПЕРИОД 2022–2024. ГОДИНЕ  одвијаће се од 17. марта 2022.  до 24. марта  2022. године.

          Учесници у јавној расправи могу своје примедбе, предлоге и сугестије достављати поштом на адресу: Општина Житиште , Цара Душана 15 23210  Житиште , или електронским путем на адресу:  cbdoipa1@gmail.com   или skupstina.zitiste@gmail.com

          Документ можете преузети на сајту   http://www.zitiste.org.rs  или ОВДЕ

         По окончању поступка јавне расправе Oпштина Житиште- радна група  за израду  ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА    анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити и објавити извештај. 

Радно тело за израду нацрта плана

У Житишту дана 17. 3. 2022.

Документа

Scroll to Top