Search

Најава јавних конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора

У оквиру својих надлежности Министарство омладине и спорта сваке године објављује јавне конкурсе којима се пружа подршка младима у свим областима које су значајне за унапређење положаја младих финансирањем пројеката и програма удружења младих, удружења за младе и њихових савеза, као и подршка и сарадња са локалним самоуправама у развоју институционалног оквира за унапређење омладинске политике на локалном нивоу финансирањем пројеката локалних самоуправа.

Ове године Министарство омладине и спорта планира да објави следеће јавне конкурсе:

  • Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе
  • Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу

Тим поводом Министарство омладине и спорта објавило је предлоге смерница, апликационих формулара и уговора за оба јавна конкурса и позива сва заинтересована удружења младих, удружења за младе, њихове савезе и јединице локалне самоуправе да дају своје сугестије, коментаре и питања везана за предлог конкурсне документације. Предлог конкурсне документације налази се на следећем линку:

http://www.mos.gov.rs/vesti/omladina/najava-javnih-konkursa-za-finansiranje-i-sufinansiranje-programa-i-projekata-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora/

Коментаре, сугестије и питања можете доставити путем електронске поште на адресуomladina@mos.gov.rsнајкасније до 10. фебруара 2015. године.

Коначне верзије конкурсне документације, као и одговори на питање, биће објављени на сајту Министарства омладине и спорта на дан расписивања конкурса.

Документа

Scroll to Top