Search

САНАЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА У СВИМ НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА – ЛОКАЛНА ПУТНА МРЕЖА, III-04-404-1-9-2016

09.09.2016

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

обавештење (.pdf)

 

24.08.2016

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

26.07.2016

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 

14.03.2016

На основу члана 149. став 10. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

 

11.03.2016

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује:

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

08.03.2016

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке за јавну набавку радова – “Санација локалних путева и крпљење ударних рупа у свим насељеним местима – локална путна мрежа”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top