Search

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, III-04-404-1-6-2020

1.6.2020.

На основу члана 57. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

 

21.5.2020.

На основу члана 57. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

 

5.4.2020

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

20.3.2020.

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

4.2.2020.

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – “Електрична енергија”.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top