Search

УСЛУГЕ ХВАТАЊА И ЗБРИЊАВАЊА ПАСА ЛУТАЛИЦА И ОДНОШЕЊЕ АНИМАЛНОГ ОТПАДА, III-04-404-1-4-2020

15.5.2020.

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

25.2.2020

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: ПАРТИЈА 2. ОДНОШЕЊЕ АНИМАЛНОГ ОТПАДА

 

14.2.2020

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

27.1.2020.

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – Услуге хватања и збрињавања паса луталица и одношење анималног отпада“.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top