Search

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ИГРАЛИШТА СА СВЛАЧИОНИЦОМ И ОПРЕМОМ, ФК ОЛИМПИЈА-ТОРДА, III-04-404-1-32-2016

16.01.2017

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

06.01.2017

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

22.12.2016

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности  – Санација и адаптација игралишта са свлачионицом и опремом, ФК Олимпија – Торда

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top