Search

ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-20-2019

19.6.2020

На основу члана 57. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

 

21.4.2020

На основу члана 57. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

 

21.1.2020

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

 

4.11.2019

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

 

26.6.2019

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

24.6.2019

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

7.6.2019

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује:

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

7.6.2019

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

14.5.2019

На основу члана 36. и 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – “Израда прикључака на канализациону мрежу у насељеном месту Житиште

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top