Search

ИЗГРАДЊА БУНАРА СА ПРАТЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА ВОДОВОДА НАСЕЉА ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-17-2018

05.05.2017

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 i 68/2015),, Општина Житиште, Цара Душана бр.15, 23210 Житиште објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

 

07.08.2018

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

29.06.2018

На основу члана 36 и 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке за јавну набавку  – Изградња бунара са пратећим елементима водовода насеља Житиште

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top