Search

НАБАВКА РАДОВА ЗА ФОРМИРАЊЕ УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ У ЖИТИШТУ – ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК, III-04-404-1-17-2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – НАБАВКА РАДОВА ЗА ФОРМИРАЊЕ УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ У ЖИТИШТУ

 

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова бр.III-04-404-1-17/2015 од 15.04.2015.године Општина Житиште, Цара Душана бр.15, 23210 Житиште, објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова – Набавка радова за формирање Услужног центра у згради Општинске управе у Житишту.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ:


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top