Search

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ПОДРЖАЛО ОПШТИНУ ЖИТИШТЕ СА 966 ХИЉАДА ДИНАРА

Министарство привреде, jе након спроведеног jавног позива, донело одлуку да са 80 милиона динара подржи 40 локалних самоуправа у припреми инфраструктурних проjеката за унапређење индустриjских и пословних зона, инкубатора и кластера, обнављање браунфилд локациjа, као и развиjање саобраћаjне и комуналне инфраструктуре.

 Међу општинама и градовима коjима jе одобрена подршка jе и општина Житиште којој jе намењено 966.000,00 динара за израду проjектно – техничке документациjе – идеjно решење, проjекат за грађевинску дозволу и проjекат за извођење, а за проjекат Реконструкција водоводне мреже у Равном Тополовцу, Међи, Честерегу и Банатском Карађорђеву.

 Подршка у припреми проjектно-техничке се реализуjе у оквиру Програма подстицања равномерног регионалног развоjа у 2016. години, а Министарство, у зависности од развиjености локалне самоуправе, суфинансира у одређеном проценту укупне трошкове израде проjектно-техничке документациjе, док су градови и општине у обавези да финансираjу преосталу вредност проjекта.

Документа

Scroll to Top