Search

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊA ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ, ПУТНУ ПРИВРЕДУ, СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Одељење за привреду, урбанизам, путну привреду, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Житиште,  приступило је изради следећих одлука:

      – Одлука о општем уређењу насељених места и комуналном реду

      – Одлука о одржавању јавних зелених површина

      – Одлука о обезбеђивању јавног осветљења

Основ за израду ових  Одлука налази се у закону о комуналним делатностима, закону о локалној самоуправи и уредби о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности.

Документа

Scroll to Top