Search

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ЈЕДНОКРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17 ГОДИНУ

 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РСброј:129/07),  члана 42. Статута Општине Житиште (Сл. лист Општине Житиштеброј:16/2008 и 20/2013), Одлуке о буџету Општине Житиште (Сл.лист Општине Житиште број: 44/2016) и Одлуке о студентским стипендијама и једнократној финансијској помоћи студентима (Сл. лист Општине Житиште бр. 4/2016),  Одељење за друштвене делатности Општинске управе Житиште дана 08.03.2017. године

р а с п и с у ј е

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

И ЈЕДНОКРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА

за школску 2016/17 годину

Текст конкурса можете видети на следећем линку:

http://www.zitiste.org.rs/servis-graana/2016-10-04-15-19-33/2016-10-05-07-03-16/2023-2016-17

Документа

Scroll to Top