Search

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКО И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНО ОПРЕМАЊЕ РАДНЕ ЗОНЕ – ЛОКАЛИТЕТ 6, III-04-404-1-20-2018

03.08.2018

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

18.07.2018

На основу члана 36 и 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке за јавну набавку  – Израда пројектно-техничке документације за електроенергетско и телекомуникационо опремање радне зоне – локалитет 6

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top