Search

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ У ВЕЗИ СА ДОНОШЕЊЕМ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

На основу члана 71.Статута Општине Житиште (Службени лист Општине Житиште број 22/2018)  члана 4.7. и 8. Oдлуке о врстама прописа које доноси Скупштина Општине Житиште за које је обавезна јавна расправа и поступаку и начину спровођења јавне расправе (Службени лист Општине Житиште број 2/2018) Општинска управа Житиште овим путем дана 28.11. 2018. године објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

и отвара

ЈАВНУ РАСПРАВУ

у вези доношења Одлуке о буџету Општине Житиште за 2019. и даје на увид јавности Нацрт Одлуке о буџету Општине Житиште за 2019. године. Текст Нацрта Одлуке о буџету Општине Житиште за 2019 године можете видети ОВДЕ а припадајући део капиталне инвестиције – Табела 5. можете видети ОВДЕ.

Јавна расправа ће трајати почев од дана 28.11. 2018. године до дана 12. децембра 2018. године.

У наведеном периоду се могу упутити предлози, сугестије, примедбе као и тражити обавештења у вези са нацртом предлога капиталних инвестиција за наредну годину. Поднесци се могу предати на писарници општинске управе Житиште као и путем електронске поште на адресу trezor.zitiste@gmail.com. За сва додатна обавештења заинтересовани се могу јавити Одељењу за финансије буџет и трезор Општинске управе Житиште путем електронске поште на адресу trezor.zitiste@gmail.com.

Након окончања јавне расправе Општинска управа је дужна сачинити извештај о спроведеној јавној раправи и исти објавити на интернет страници Општине Житиште.

Јавни позив и таблу 5. објавити на званичној интернет презентацији општине Житиште као и на огласним таблама месних заједница Општине Житиште.

                                                         ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТИШТЕ

Документа

Scroll to Top