Search

ОБРАСЦИ ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ 2016

ОБРАЗАЦ ЖСО ИЛ 2016

ОБРАЗАЦ ЖСО 1 – ПОТВРДА О ИЗБОРНОМ ПРАВУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – канцеларија бр. 31, Општинска управа Житиште

ОБРАЗАЦ ЖСО 2 – ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА У СО ЖИТИШТЕ

ОБРАЗАЦ ЖСО 3 – ПОТВРДА О ПРЕБИВАЛИШТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА У СО ЖИТИШТЕ

ОБРАЗАЦ ЖСО 4 – САГЛАСНОСТ НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У СО ЖИТИШТЕ

ОБРАЗАЦ ЖСО 5 – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

ОБРАЗАЦ ЖСО 6 – ИЗЈАВА БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У СО ЖИТИШТЕ

ОБРАЗАЦ ЖСО 7 – СПИСАК БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У СО ЖИТИШТЕ

ОБРАЗАЦ ЖСО П – ПОТВРДА О ПРЕДАЈИ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА 

ОБРАЗАЦ ЖСО О – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ АКАТА 

ОБРАЗАЦ ЖСО ОПП – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЛИЦА ОДРЕЂЕНА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОТПИСА БИРАЧА

Документа

Scroll to Top