Search

РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЗА КУПОВИНУ ЂАЧКЕ МЕСЕЧНЕ КАРТЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Писмени захтеви за регресирање трошкова куповине ђачке месечне карте за 2014.годину, предају се од 23.септембра 2014.године у Општинској управи Житиште, Цара Душана 15 – Одељење за друштвене делатности – први спрат, канцеларија бр. 31, Славици Шојић.

УЗ ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛОЖИТИ И :

  1. Фотокопију важеће личне карте подносиоца захтева,
  2. личну изјаву подносиоца захтева о школовању детета,(изјава је на захтеву)
  3. фотокопија легитимације и купона ђачке месечне карте,
  4. фотокопију картице текућег рачуна или изјава о непоседовањутекућеграчуна 

Преузмите ИЗЈАВУ

Преузмите ЗАХТЕВ

Документа

Scroll to Top