Search

САЗИВ ЗА 19. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ – 15.9.2022.

 

 

Председница СО Житиште Ивана Петрић заказала је, за дан 15.9.2022. године 19. седницу СО Житиште.

Сазив можете погледати ОВДЕ

 

Извештај о извршеној ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Житиште за 2021. годину

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Житиште за период јануар – јун 2022. године

Предлог одлуке о обављању комуналне делатности градског и приградског превоза на територији општине Житиште

Предлог Одлуке о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Житиште 

Измена и допуна финансијског плана Центра за социјални рад општине Житиште за 2022.rодину са предлогом решења 

Извештај о раду Општинске управе Житиште за 2021. годину са предлогом закључка 

Предлог решењa о допуни решењао одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине Житиште

 

Документа

Scroll to Top