Search

ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

             На основу 10. члана Статута Општине Житиште пречишћен текст (Службени лист Општине Житиште број /2019 и члана 48. Пословника Скупштине Општине Житише Општине Житиште – пречишћен текст,(Службени лист Општине Житиште број 39/2019), а поводом Дана општине Житиште 12. децембра и расписаног конкурса за доделу награда и јавних признања Општине Житиште Комисија за доделу награда и признања на седници одржаној дана 5.12.2019. године у име Скупштине Општине Житиште донела је

ЗАКЉУЧАК

о додели признања Скупштине Општине Житиште за 2019. годину

           I Повеља Општине Житиште за 2019. годину додељује се на предлог Месне заједнице Честерег

      1. DOO M.B.S CETEX Честерегза допринос привредном развоју општине Житиште   и повећању запослености

2. Повеља Општине Житиште за 2019. годину додељује се на предлог Месне заједнице Равни Тополовац

НИНОСЛАВУ АМИЖИЋУ ИЗ ЖИТИШТА за дугогодишњи доприносу афирмацији спрота, раду удружења као и унапређење друштвеног живота и рада у локалној заједници

3Повеља Општине Житиште за 2019. на предлог групе грађана Рекреативо додељује се

НИКОЛИ ПЕШУТУ ИЗ ЖИТИШТА за дугогодишњи несебичан допринос у развоју и афирмацији спорта – кошарке

        

       II Захвалнице Општине Житиште зa 2019. годину додељељују се :

1. Предрагу Радаковићу из Житишта за постигнуте резултате из области културе и велики допринос у афирмацији књижевног стваралаштва

2. Јовану Срданову из Српског Итебеја за допринос у раду месне заједнице и унапређење услова живота и рада у локалној заједници

3. Вајда Јаношу из Торде за изузетан допринос у раду месне заједнице , удружења и развој спорта у локалној заједници

4. Б. Варга Тибору из Новог Итебеја за допринос у раду ДВД Нови Итебеј и афирмацији локалне заједнице

5. Шимон Андрашу из Новог Итебеја за допринос у раду удружења пензионера и афирмацији локалне заједнице

6. Добровољном ватрогасном друштву Торак за дугогодишњи предан рад на спашавању од пожара становништва и имовине

7. Лидији Чини професору музике за постигнуте резултате из области музичке културе – наступи хорова

8. Зорани Николић из Житишта за постигнуте изузетне резултате из области спорта –треће место на првенству Европе и света у кик боксу

9. Александри Рапајић из Житишта за постигнуте изузетне резултате из области спорта – сениорски шампион Србије у кик боксу и олимпијском боксу , првак света и прва на ранг листи.

 

 

III Закључак доставити Председници СО Житиште и Председнику Општине .

 

IV Закључак објавити у Службеном листу Општине Житиште.  

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Комисија за доделу награда и признања
Број:I- 17-1/2019                                                                  Председник комисије за доделу награда и признања
Дана : 5.12.2019.                                                                                             Светозар Шкорић

Документа

Scroll to Top