Search

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ ЗАВРШЕТКА ЈАВНОГ КОНКУРСА СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

 

Као оснивачи Спортског савеза општине Житиште, веома смо задовољни што смо у могућности да кроз ову организацију потпомажемо рад спортских клубова и удружења, и што врло успешном сарадњом и заједничким снагама заступамо интересе спорта и здравог начина живота, а самим тим и свих суграђана, посебно оних најмлађих. Тако је и ове године, кроз Јавни конкурс Спортског савеза омогућено спортским организацијама са територије наше општине да се у периоду трајања Конкурса јаве са захтевима за финансијску помоћ на основу својих планова и активности за текућу годину. Сматрамо да износ од 7,650,000.00 динара додељен тридесет и једној спортској организацији никако није мали. Међутим, узимајући у обзир чињеницу да је овогодишњи буџет ССОЖ смањен за 3,400,000.00 динара, било је неопходно размишљати о приоритетима, због чега се средства у овој години опредељују искјучиво за редовне трошкове такмичења на званичним такмичењима и лекарске прегледе наше деце, спортиста. Не заборављајући на захтеве који се тичу набавке спортске опреме и реквизита, у Одлуци о расподели финансијских средстава, као и у Решењима достављеним клубовима којима средства нису додељена, Фитнес клубу “Томази” и УСР “Међа”, наглашено је да ће средства која буду остварена ребалансом буџета бити распоређена управо на основу њихових захтева по конкурсу, односно да ће се њихови захтеви поново узети у разматрање.

Услед јавно исказаног незадовољства представника Фитнес клуба “Томази” Бранислава Ескића сарадњом са локалном самоуправом и ССОЖ, а истичући сарадњу са Месном заједницом Честерег која подразумева коришћење просторија у власништву МЗ и коришћење електричне енергије на рачун исте МЗ, користимо прилику да упутимо дотичног господина у то да се на основу Члана 75. Закона о локалној самоуправи средства за рад месне заједнице обезбеђују из средстава утврђених одлуком о буџету општине, укључујући и самодопринос, као и да месна заједница доноси финансијски план на који сагласност даје надлежни орган општине. Подсећамо да је управо уз добровољну помоћ савесних радника ССОЖ фитнес клуб Томази уписан у регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије 10. априла 2012. године и да је након тога, до овогодишњег расписивања конкурса, упутио само два захтева ССОЖ за помоћ, од којих је други захтев у износу од 10 хиљада динара усвојен, да је помоћ примљена, а средства никада нису оправдана.

Напомињемо да ниједан град у Србији, нити било која друга, па ни знатно богатија општина од општине Житиште не финансира рад теретана, али смо упркос тренутној немогућности да пружимо помоћ због недостатка финансијских средстава, били спремни да то променимо чим се укаже прилика уз, наравно, промену конципираности рада теретане који би подразумевао бесплатне тренинге за суграђане, макар и само за оне најмлађе.

Међутим, након увида у регистар АПР-а, приложене фотографије на фејсбук страници Инфо Центар Житиште и усмених тврдњи грађана, намеће се претпоставка о недозвољеним радњама Фитнес клуба “Томази”. Наиме, ово спортско удружење је у Агенцији за привредне регистре регистровано само за делатност под шифром 9313 која обухвата активности фитнес и боди-билдинг клубова. Ова делатност не обухвата спортско подучавање које обављају тренери (шифра 8551), нити је спортско удружење регистровано за услуге припремања и послуживања пића (шифра 56.3) или делатност препродаје пакованих/припремљених пића (шифра 47). У случају да су тврдње грађана тачне, продаја пића од којих приходује само Фитнес клуб “Томази”, односно одговорна лица, неоспорно је да би се исти клуб могао сматрати приватним власништвом, који притом не поштује Закон. Да ли су тврдње грађана тачне да се Фитнес клуб “Томази” бави нерегистованим делатностима, за које притом нема могућност издавања фискалних рачуна, утврдиће свакако надлежни органи. Нисмо мишљења да се овакво правно лице треба финансирати на овај начин, јер шта је то што га издваја од осталих, шта је то што му пружа погодности које други грађани немају, шта му пружа могућност да буде изнад Закона?

 

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

 

Документа

Scroll to Top