Search

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НАЧЕЛНИКА/НАЧЕЛНИЦЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

 

Општинско веће општине Житиште, број: IV- 101-2/2017 од 03.11.2017. године, а на основу члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник РС”, број 129/2007), члана 95. став 1., члана 100. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник РС”, број 21/2016), члана 61., 74. и 75. Статута општине Житиште (”Службени лист општине Житиште”, број 34/2013 – пречишћен текст) Општинско веће општине Житиште, на седници одржаној 03.11.2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НАЧЕЛНИКА/НАЧЕЛНИЦЕ 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Документа

Scroll to Top