Search

САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ У ЧЕСТЕРЕГУ, III-04-404-1-40-2015

03.12.2015

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

 

25.11.2015

На основу члана 109. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

06.11.2015

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова– Санација зграде Дома културе у Честерегу:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top