Search

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ ИТЕБЕЈ, III-04-404-1-35-2015 – ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК

13.11.2015

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

30.10.2015

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

15.10.2015

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012. 14/2015,, 14/2015 и 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА:

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

РАЗЛОГ ИЗМЕНЕ

 

06.10.2015

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова– Реконструкција зграде МЗ Нови Итебеј -поновљен поступак:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top