Search

РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ У БАНАТСКОМ КАРАЂОРЂЕВУ, III-04-404-1-46-2015

31.12.2015

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

09.12.2015

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА:

 

19.11.2015

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова– Реконструкција Дома културе у Банатском Карађорђеву:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top