Search

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 55. став 1. тачка 1. и члана 59. став 1. тачка3 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012) Наручилац Општина Житиште објављује:

Документа

Scroll to Top