Search

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА – ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА, 2022. година

ЗАМЕНA СПОЉНИХ ПРОЗОРА И ВРАТА И ДРУГИХ ТРАНСПАРЕНТНИХ ЕЛЕМЕНАТА ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ТЕРМИЧКИМ СВОЈСТВИМА ПРЕМА НЕГРЕЈАНИМ ПРОСТОРИЈАМА, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ

Прелиминарну ранг листу можете преузети ОВДЕ

 

ПОСТАВЉАЊЕ И НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕРМИЧКУ ИЗОЛАЦИЈУ ЗИДОВА, ПОДОВА НА ТЛУ И ОСТАЛИХ ДЕЛОВА ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ПРЕМА НЕГРЕЈАНОМ ПРОСТОРУ, ОСИМТЕРМИЧКЕ ИЗОЛАЦИЈЕ ЗА ТАВАНИЦУ И ИСПОД КРОВНОГ ПОКРИВАЧА ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ

Прелиминарну ранг листу можете преузети ОВДЕ

 

НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛОВА НА ПРИРОДНИ ГАС, ГРЕЈАЧA ПРОСТОРА, ИЛИ ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ ГРЕЈАЧА ПРОСТОРА (КОТАО ИЛИ ПЕЋ) ЕФИКАСНИЈИМ, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ

Прелиминарну ранг листу можете преузети ОВДЕ

 

НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛОВА НА ПРИРОДНИ ГАС, ГРЕЈАЧA ПРОСТОРА, ИЛИ ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ ГРЕЈАЧА ПРОСТОРА (КОТАО ИЛИ ПЕЋ) ЕФИКАСНИЈИМ, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ  
ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕ ИЛИ УГРАДЊА НОВЕ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ, ГРЕЈНИХ ТЕЛА-РАДИЈАТОРА И ПРАТЕЋЕГ ПРИБОРА ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ

Прелиминарну ранг листу можете преузети ОВДЕ

 

НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛОВА НА БИОМАСУ (ДРВНИ ПЕЛЕТ, БРИКЕТ, СЕЧКА), ГРЕЈАЧA ПРОСТОРА, ИЛИ ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ ГРЕЈАЧА ПРОСТОРА (КОТАО ИЛИ ПЕЋ) ЕФИКАСНИЈИМ, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ

Прелиминарну ранг листу можете преузети ОВДЕ

 

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе у року од 3 (три) дана од дана објављивања, а приговор могу поднети комисији у року од 8 (осам) дана од дана објављивања исте. 

Број II-401-24/2022-6
19.09.2022. година                                                                                                          
                                                                                                Председник комисије за реализацију мера енергетске санације
                                                                                                                                                               Предраг Лучић с.р.

 

Документа

Scroll to Top