Search

ПОЉОПРИВРЕДА

Захтев за издавање потврде о некоришћењу подстицаја локалне самоуправе (преузмите овде)

Захтев за ослобађање од плаћања накнаде за промену намене пољопривредног земљишта (преузмите овде)

Захтев за доношење решења о утврђивању висине накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и коришћење у непољопривредне сврхе (преузмите овде)

Документа

Scroll to Top