Search

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Јелена Травар Миљевић

Канцеларија 42 – други спрат

Контакт 023/ 821 050 локал 219

ОПИС ПОСЛОВА: Прати и примењује прописе из своје надлежности, израђује потребне информације и анализе из области локално-економског развоја по инструкцијама Председника Општине, контролише спровођења Стратегије развоја Општине Житиште и других планских докумената кроз перманентно утврђивање систематичности и успешности спровођења активности предвиђених наведеном стратегијом, учествује у изради стратешких докумената и акционих планова из области локално економског развоја општине, даје стручна тумачења и упутстава из области локално-економског развоја, обавља послове маркетинга, усмерава и усклађује рад општинског тима за пројекте из своје области, стара се о реализацији пројеката од значаја за локално економски развој, учествује у реализацији едукативних програма обуке преквалификације и доквалификације незапослених лица у циљу смањења незапослености, а у складу са потребама економског развоја општине, залаже се за побољшање статуса младих у општини кроз: сталне едукације, омогућавање развоја личних и професионалних потенцијала, повећање информисаности, квалитетније коришћење слободног времена, одржава и унапређује односе са домаћим и међународним институцијама и организацијама везано за питања економског развоја, остварује сарадњу са надлежним установама и институцијама на општинском, регионалном покрајинском и републичком нивоу, пословним удружењима, залаже се за развој невладиног сектора кроз удруживање свих заинтересованих чинилаца и систематске подстицаје од релевантних институција, залаже се за интензивирање међуопштинске и прекограничне сарадње и регионално јачање општине кроз: сталне промоције општине, привлачење домаћег и страног капитала, ширење добрих односа и сарадња са пограничним и другим општинама, организује припрему и одржавање базе података о локалним компанијама, расположивом стручном особљу, новим домаћим и страним инвеститорима, слободном земљишту којим располаже општина, као и о земљишту погодном за изградњу индустријских капацитета, прати доступност фондовима домаћих и страних донатора из своје области, обавља друге послове по налогу Председника општине; за свој рад одговара Председнику општине.

bridgemedia | Air Jordan 1 Bandana Release Date – Air Jordan 1 High OG “Paisley” Releasing Spring 2021

Документа

Scroll to Top