Search

ОПШТИ ПОЗИВ ЗА УПИС У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ- 2016

Позивају се сва лица мушког пола рођена 1998. године и старијих годишта (1986-1997. год.) која из одређених разлога нису уведена у војну евиденцију у календарској години у којој су навршила осамнаест година живота, са територије општине Житиште, да се јаве Центру Министарства Одбране Зрењанин – општинска канцеларија Житиште, улица Цара Душана број 15, ради увођења у војну евиденцију.

Увођење у војну евиденцију вршиће се сваког радног дана, у периоду од 01. фебруара до 29. фебруара 2016. године од 09.00 до 14.00 часова.

Регрут који се уводи у војну евиденцију треба да понесе личну карту. Уколико је не поседује, држављанство Републике Србије доказује изводом из матичне књиге рођених или уверењем о држављанству.

Регрути који бораве у иностранству дужни су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Општи позив производи исто правно дејство као и појединачни позив (члан 10. Закона о војној, радној и материјалној обавези).

ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗРЕЊАНИН

 

ÉRTESÍTÉS

Документа

Scroll to Top