Search

ОБАВЕШТЕЊЕ

Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Радно тело за израду Програма развоја спорта у општини Житиште                                   
Број: I-02-24/2015-2                                      
Дана: 21. 12. 2015. 

Обавештење

 Радног тела за израду Програма развоја спорта у Општини Житиште за период 2016-2018.године

         Радно тело  за израду Програма развоја спорта у Општини Житиште за период 2016-2018. године обавештава да након спроведене јавне расправе почев од дана 7.12.2015. до дана 13.12.2015. године није било примедби и сугестија те се  документ у непромењеном предложеном облику доставља СО Житиште на усвајање и разматрање.

Председник Радног тела
за израду Програма развоја спорта

Ђорђе Жужа  с.р.  

Документа

Scroll to Top