Search

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА „ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА“ У ПРОИЗВОДНОМ ПРОГРАМУ КЛАНИЦЕ СРПСКИ ИТЕБЕЈ

 

РепубликаСрбија
АутономнаПокрајинаВојводина
ОпштинаЖитиште
Одељење за привреду,
урбанизам, путну привреду,
комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Број: III 05 501-24/2014
Датум: 06.01.2016. године

Мркшићеви Салаши Земљорадничка задруга Српски Итебеј

Милоша Црњанског бб,Српски Итебеј

ПредметОбавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студијио процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Пречистач отпадних вода у производном програму кланице Српски Итебеј власника Мркшићеви Салаши Земљорадничка задруга Српски Итебеј,Милоша Црњанског бб Српски Итебеј.

Обавештавамо Вас да ће Студија о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Пречистач отпадних вода у производном програму кланице Српски Итебеј, по Вашем захтеву, бр.III 05 501-24/2014, од 09.12.2014, бити изложена ЈАВНОМ УВИДУ у просторијама Одељења за привреду, урбанизампутну привреду, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, у улици Цара Душана 15, уканцеларији 51, у периоду од 14.01.2016до 24.01.2016. године, у времену од 12 до 15 часова.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА и ЈАВНА РАСПРАВА о предметној студији о процени утицаја биће одржанау просторијама Општине Житиште, у улици Цара Душана 15, у Житишту, дана  25.01.2016. године, у времену од 10 до 12 часова.

Обавештавамо Вас да сте у обавези да учествујете у јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја.

Документа

Scroll to Top