Search

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – Изградња нове са уклањањем постојеће ССГ “Житиште”

Обавештење можете преузети ОВДЕ

Документа

Scroll to Top