Search

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ТА ТРЕТМАН, ОНСОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ И ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ОТПАДА ЗА БИОГАСНО ПОСТРОЈЕЊЕ ДОО “БИОЛЕКТРО-НАК” ЧЕСТЕРЕГ И СТУДИЈУ ЗА  БИОГАСНО ПОСТРОЈЕЊЕ ДОО “БИОЛЕКТРО-НАК” ЧЕСТЕРЕГ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1326/2 К.О. ЧЕСТЕРЕГ

Обавештење можете погледати ОВДЕ

Студију о процени утицаја на животну средину можете погледати ОВДЕ

Документа

Scroll to Top