Search

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОВЕРИ ПОТПИСА – ИЗЈАВИ БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА

 

Овера потписа – изјава бирача који подржавају изборне листе кандидата за народне посланике и предлога кандидата за председника Републике вршиће се сваког радног дана у просторијама Општинске управе општине Житише у Житишту, улица Цара Душана бр. 15 у времену од 07,00  – 15,00 часова.

Овера потписа након радног времена или у дане када орган не ради (викенд, државни празник) или у просторијама месних заједница вршиће се уз претходну најаву.

Документа

Scroll to Top