Search

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ, ПУТНУ ПРИВРЕДУ, СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одељење за привреду, урбанизам, путну привреду, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Житиште приступило је изради Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Житиште, Одлуке о димничарским услугама, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о начину управљања локацијама за продају робе ван пословног простора на територији општине Житиште, Одлуке о измени и допуни Одлуке о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке и одвођења вода.

 

Документа

Scroll to Top