Search

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА СА ОБРАСЦИМА

Кандидат за члана савета месне заједнице подноси пријаву на прописаном обрасцу ЧСМЗ- 1

Уз пријаву кандидат прилаже и списак бирача са прилогом најмање 15 изјава бирача да подржавају предлог кандидата за члана Савета месне заједнице, изјаву о прихватању кандидатуре, потврду о изборном праву и уверење о пребивалишту.

Изјава о подржавању кандидатуре се даје у присуству једног члана или заменика члана Изборне комисије.

У вези са присуством члана Изборне комисије за давање изјаве подршке кандидату, кандидат се обраћа председнику Изборне комисије Младену Ајдуковићу телефон за контакт је 0604240402 или 0233821306 .

Потврда о изборном праву се издаје у Општинској управи Житиште – први спрат –канцеларија број 31 , а уверење о пребивалишту издаје Полицијска станица Житиште.

Кандидат подноси пријаву Изборној комисији најкасније 15 дана пре дана одржавања избора.

Обрасце можете преузети ОВДЕ

 

Документа

Scroll to Top